PROCES REKRUTACYJNY W FIRMIE WEINDICH SP. Z O.O.

SZACUNEK i PARTNERSTWO

Rozmowy prowadzone są w przyjaznej i partnerskiej atmosferze;

Nie zadajemy pytań osobistych – interesują nas wyłącznie sprawy zawodowe;

W trakcie rozmów nie tylko my zadajemy pytania – liczymy także na pytania i uwagi rozmówcy;

INFORMACJA ZWROTNA

Od początku do końca jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z kandydatem;

Każdy ma możliwość uzyskania informacji o statusie swojej aplikacji;

W przypadku odrzucenia kandydatury – na życzenie – możemy przesłać uzasadnienie naszej decyzji;

OCHRONA DANYCH

Wysyłając do nas swoją aplikację możesz mieć pewność, że dane zawarte w zgłoszeniu są w odpowiednich rękach i nie trafią w niepowołane ręce;

Każdy ma możliwość wycofania swojego zgłoszenia i usunięcia swoich danych osobowych;

Ewentualne referencje sprawdzamy wyłącznie za zgodą kandydata;

 

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

Opis stanowiska oraz publikacja ogłoszeń

Początkiem każdego procesu rekrutacji jest przygotowanie przez przełożonego/osobę odpowiedzialną dokładnego opisu stanowiska pracy, zawierającego informacje na temat zadań, oczekiwań stawianych kandydatom, a także kwalifikacji, które są niezbędne w pracy na danym stanowisku.

Po skompletowaniu informacji publikowane są ogłoszenia informujące o wolnym stanowisku na stronach internetowych firmy Weindich, portalach rekrutacyjnych i branżowych. Każdy po złożeniu swojej aplikacji otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

Wstępna selekcja i weryfikacja

Każda aplikacja przesłana do nas jest weryfikowana przez osobę zajmującą się rekrutacją i osoby odpowiedzialne za konkretny projekt rekrutacyjny. Zawsze rozważamy aplikacje kandydatów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych/innych procesach rekrutacyjnych i wyrazili zgodę na udział w innych/przyszłych rekrutacjach. Zawsze macie możliwość bezpośredniego kontaktu z działem rekrutacji – czy to telefonicznie lub osobiście dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne do siedziby firmy. Spodziewaj się wówczas, że zaproponujemy Ci bezpośrednią rozmowę – szczególnie cenimy sobie zaangażowanie kandydatów.

Etap ten służy ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a czasem w przypadku zbyt małej ilości informacji w CV uzupełniamy brakujące poprzez wstępną rozmowę telefoniczną z kandydatem, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat konkretnej osoby.

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna

Wyselekcjonowani kandydaci zostają zaproszeni na bezpośrednią rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie firmy Weindich w Chorzowie. Gdy wymaga tego sytuacja, np. kandydat jest osobą niepełnosprawną lub przebywa w odległej lokalizacji do rozmów – używamy Skype`a.

W toku tego etapu weryfikowane są umiejętności, wiedza, doświadczenie, a także kluczowe dla stanowiska kompetencje oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy. Weryfikowana zostanie także znajomość języków obcych. W tym etapie uczestniczy osoba odpowiedzialna za rekrutację, a często także bezpośredni przełożony weryfikujący wiedzę merytoryczną kandydata.

Druga rozmowa kwalifikacyjna

W przypadku akceptacji kandydatury przechodzimy do kolejnego etapu, którym jest rozmowa z bezpośrednim przełożonym lub rozmowa w szerszym gronie.

Gdy proponowane stanowisko wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, wówczas kandydat może zostać poproszony o ich prezentację, zaangażowanie w studium przypadku lub przygotowanie informacji dodatkowych dotyczących jego doświadczenia zawodowego.

Oferta

By złożyć kandydatowi ofertę pracy następuje analiza wszystkich otrzymanych informacji oraz:

  1. W ścisłym gronie omawiane są warunki oferty dla wybranego kandydata;
  2. Weryfikowane ostatecznie są dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, certyfikaty itp.;
  3. Wyłącznie za zgodą kandydata sprawdzane są jego referencje u poprzednich współpracowników i kontrahentów;

Wybranemu w procesie rekrutacji kandydatowi składamy ofertę pracy.

Zatrudnienie i rozpoczęcie pracy – witamy w zespole.

Po akceptacji warunków złożonej oferty pracy, przed formalnym jej rozpoczęciem każdy kandydat jest zobligowany wykonać badania lekarskie, które potwierdzą jego zdolność do pracy na wskazanym stanowisku. Uzupełniane są niezbędne dokumenty informacyjne na temat pracy w Weindich Spółka Jawna.

W pierwszy dzień pracy każdy nowy pracownik przechodzi szkolenie BHP, podpisuje umowę o pracę, a także poznaje sposób funkcjonowania firmy.

 

Od początku swojego istnienia firma Weindich Sp. J. buduje swój kapitał w oparciu o profesjonalistów i ludzi, dla których praca staje się pasją. To dzięki ich poświęceniu i zaangażowaniu osiągamy sukcesy. Staramy się możliwie najlepiej wykorzystać zdolności i umiejętności wszystkich zatrudnionych, gwarantując stabilność kadr oraz zapewniając bezpieczeństwo zatrudnienia w długim okresie czasu. Stanowi to o naszej sile i pozwala budować współpracę z kontrahentami, co motywuje nas do znajdowania innowacyjnych i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Trudne wyzwania powodują, że każdy z nas uznaje siebie za indywidualnie odpowiedzialnego za swoje obowiązki i wyniki pracy. Wspólnie działamy, by jako firma, z kapitałem w 100% polskim, wygrywać na rynku lokalnym, krajowym, a także międzynarodowym. Odpowiedzialność ta wymaga ciągłego rozwoju kompetencji pracowników, a także przekazywania uprawnień do podejmowania decyzji. Doceniamy wkład każdego pracownika – jesteśmy dumni z ich entuzjazmu i zaangażowania – a każde ponadprzeciętne osiągnięcia chętnie celebrujemy. Wiara w kreatywność, przedsiębiorczość oraz lojalność naszych pracowników stanowi o naszej sile i jakości. Postępując zgodnie z najważniejszymi wartościami – Rodzina, odpowiedzialność, szacunek, lojalność, wiarygodność – realizujemy misję i konkretne cele biznesowe. Kierowanie się tymi wartościami pozwala nam być w branżowej czołówce najlepszej jakości i kreować społeczną odpowiedzialność biznesu.

Uważasz, że powyższa postawa w pracy oraz wartości, którymi się kierujemy są pokrewne z Twoimi, a także chciałbyś razem z nami, wspólnie realizować założone cele, czekamy na twoją aplikację.