PROGRAM WDROŻENIA PRODUCT MANAGERA I SERWISANTA

Program Managerski Weindich kładzie nacisk na kształcenie przyszłych liderów i opiekunów konkretnej marki. Dzięki nauce u boku naszych specjalistów, taka osoba zdobędzie bardzo cenne doświadczenie zawodowe i wiedzę praktyczną. Chcemy stworzyć okazję rozwijać umiejętności biznesowe uczestnicząc w rzeczywistych projektach we współpracy z naszymi kontrahentami. Staż u boku ekspertów w siedzibie kontrahenta poszerzy i ugruntowuje wiedzę i znajomość konkretnej marki, a także pozwoli na rozwój relacji biznesowych i osiąganie wyznaczonych celów biznesowych.

4 kroki do wspólnego osiągnięcia celu biznesowego

Ciekawy Pomysł & Produkt

Szukasz odpowiedzialnego partnera dla rozwoju produktu lub marki? My dysponujemy doświadczeniem i zasobami oraz wiedzą na temat rodzimego rynku. Skontaktuj się z nami, razem osiągniemy więcej!

Energia ze współdziałania

Wspólnie obierzemy strategię działania i wyszkolimy pracownika, który odniesie sukces. Szybka wymiana informacji i sprawna komunikacja pozwoli wyjść na przeciw potrzebom zmieniającego się rynku.

Bezpieczeństwo & odpowiedzialność

Wzajemne zaufanie, dobry kontakt, odpowiedzialność za bezpieczeństwo twojego produktu pozwolą na osiągnięcie szeregu korzyści biznesowych.

Pełen portfel korzyści biznesowych

Dzięki spersonalizowanej strategi, naszej sieci kontaktów i dobrze wyszkolonemu personelowi osiągniemy wspólnie obrane cele biznesowe. Twój produkt / marka jest w dobrych rękach!

2 programy stażowe dla bezpieczeństwa produktu / marki
1033
Professional ServicemanService Department

Celem stworzenia realnych możliwości rozwoju dla naszych obecnych lub nowych serwisantów oraz podnoszenia jakości świadczonych usług tworzymy grupę wyspecjalizowanych serwisantów – specjalistów konkretnej marki – odpowiedzialnych za konkretny produkt, grupę produktów, przypisanych do producenta. By świadczyć usługi na najlepszym możliwym poziomie współpracujemy z producentami konkretnych marek w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych serwisantów/mechaników. Ze względu na ogromną różnorodność, poczynając od ochrony patentowej, zgodności oraz projektu produktu, do poprawy jakości lub obniżania oddziaływania na środowisko proponujemy staż w siedzibie producenta celem przekazania odpowiedniej wiedzy technicznej, która pozwoli na samodzielne realizowanie usług serwisowych na najwyższym poziomie.

Poznanie produktu od momentu jego projektowania po produkcję i eksploatację pozwoli na lepsze zrozumienie występujących awarii i problemów technicznych. Staż przyczyni się do wzrostu umiejętności w zakresie analizy występowania przyczyn występowania awarii i usterek oraz odpowiedniego doboru sprzętu, części zamiennych, środków przeznaczonych do ich usunięcia. Wyspecjalizowany serwisant będzie w stanie sugerować nowe, lepsze rozwiązania współpracownikom oraz klientom.  W efekcie przyczyni się to do zwiększenia wydajności pracy, a także do realnych oszczędności.

1034
Product ManagerSales Department

Aby usprawnić proces wdrażania nowych  produktów czy nowych kategorii produktowych, odbywając staż u kontrahenta zagranicznego podczas programu menedżerskiego, nauczymy Cię – wspólnie – wszystkich aspektów zarządzania relacjami z klientami poprzez zarządzanie kategoriami produktów po obsługę klienta.

Poznanie wymagań kluczowych klientów będzie obejmowało zarządzanie dostawami, ustalaniem minimów logistycznych, planowanie akcji promocyjnych, a także możliwości kontrahenta i jego wsparcie w trakcie wprowadzania produktów na rynek.

W trakcie stażu dowiesz się jak zarządzać danym produktem – które kanały dystrybucji się sprawdzają i w jaki sposób kontrahent widzi to na naszym rynku.
Dowiesz się jak podejść do kwestii strategii kształtowania cen, promocji, a także jak rozwijać markę/kategorię produktu. Wspólne wdrożenie na tej pozycji pozwoli lepiej zrozumieć potrzeb klientów, a także przyczyni się do opracowania odpowiedniej strategii, by razem stworzyć odnoszący sukces biznesplan. Dzięki stażowi bezpośrednio u klienta poznasz osoby odpowiedzialne za konkretny proces, tak by w przyszłości móc szybciej reagować na pojawiające się problemy i wyzwania. Po ukończonym stażu taki pracownik będzie doskonałym przekaźnikiem informacji odnośnie wiedzy na temat danego produktu/grupy produktów, co ułatwi osiąganie odpowiednich celów sprzedażowych dla całej organizacji, a tym samym będzie budowało długofalowe relacje z kontrahentem.

Informacja i oczekiwania dla kandydatów

Co oferujemy:

  • Intensywny, międzynarodowy program wdrożenia w oparciu o umowę o pracę oraz gwarancję zatrudnienia po ukończeniu programu;
  • Umożliwiamy samodzielną realizacji ambitnych projektów;
  • Współpracę z Zarządem firmy oraz wsparcie kontrahenta zagranicznego;
  • Jasno określamy zasady i ścieżkę rozwoju w obszarze zarządzania i odpowiedzialności za produkt;

Czego oczekujemy od kandydata:

  • Wykształcenia kierunkowego;
  • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego;
  • Otwartości, komunikatywności, wysokiej motywacji i gotowości do samodzielnej realizacji bardzo ambitnych projektów i celów biznesowych, zdolności analitycznych.

Co stanowi atuty kandydata:

  • Dotychczasowe doświadczenie zawodowe (2-3 lata) w charakterze opiekuna produktu, grupy produktów, odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktu;
  • Wykształcenie techniczne w przypadku serwisanta konkretnej marki / grupy produktów;
  • Udział w zagranicznych programach managerskich czy udział w programach wymiany studenckiej.